Jsme komunitním centrem, otevřeným pro každého, koho zajímají děti a chce pro ně něco navíc.
Pracujeme podle alternativního výchovného programu "ZAČÍT SPOLU".
V MŠ provozujeme "BABY KLUB", ve kterém se scházejí netříleté děti se svými maminkami.
Rádi Vás také přivítáme na velké výstavě prací dětí z celé republiky, 
kterou tradičně otevíráme vždy v květnu.
Jsme tréninkovým centrem programu "ZAČÍT SPOLU"
a zajišťujeme seznámení s tímto programem všem zájemcům z celé republiky.


Více se dozvíte v článku: "co možná nevíte o MŠ U divadla"

>>PRESENTACE<<


Chcete-li vědět více, přijďte k nám!!

Na co se děti mohou těšit?

každý den:

každý týden: (nejstarší děti)

Kroužky:

každý měsíc:

NĚCO NAVÍC

ZÁŘÍ:
 • Společné zahájení školního roku
 • Den otevřených dveří
ŘÍJEN:
 • Podzimní vycházka do přírody
LISTOPAD:
 • Svátek otců
 • Den babiček a dědečků
PROSINEC:
 • Přišel k nám Mikuláš
 • Vánoční koncert
 • Posezení u stromečku s programem a nadílkou
LEDEN:
 • Zimní vycházka do přírody
ÚNOR:
 • Karneval
 • Návštěva sourozenců
BŘEZEN:
 • Velikonoce, vítání jara
DUBEN:
 • Velká jarní vycházka do přírody
KVĚTEN:
 • Svátek maminek
 • Škola v přírodě
 • Velká výstava výtvarných prací
ČERVEN:
 • Výlet do světa
 • Den dětí
 • Návštěva v ZŠ
 • Slavnostní rozloučení s MŠ

SRPDŠ

Něco z Řádu školy:

Kritéria pro přijímání dětí do MŠ:

 1. děti, které půjdou v příštím roce do ZŠ
 2. děti minimálně tříleté a oba rodiče zaměstnaní
 3. děti ze Slaného
 4. ostatní (nepravidelná docházka, děti z obcí mimo Slaný apod.)

Platby rodičů:

 1. příspěvek SRPDŠ (výši odsouhlasí rodiče na schůzi v září).
 2. školné(Výše školného se vypočítvá z neinvestičních nákladů na dítě do výše 50%. Jeho výše může být upravována vždy od září. Děti poslední rok před ZŠ školné neplatí). Školné platí rodiče převodem na účet školy nebo hotově. Obě platby nejpozději do 20.dne v měsíci.
 3. stravné platí rodiče ve vypsané dny vedoucí ŠJ hotově nebo inkasem ze sporožirového účtu ČS.

 

NAŠE ŠKOLKA

„U DIVADLA“

Vítězná 1578, 274 01 SLANÝ

Tel: 312 522 376

Mobil.: 774 052 628

e-mail: ms.udivadla@volny.cz

www.volny.cz/ms.udivadla

Pracujeme v projektu  ZAČÍT SPOLU


                

© Tomáš Sladký, tel.: 608 160 318