Co možná nevíte o mateřské škole „U divadla“ ve Vítězné ulici.

Tato škola byla otevřena v roce 1976 jako společné zařízení Jesle a mateřská škola.Byly zde tři třídy MŠ a jedno oddělení  jeslí. Takto škola fungovala až do roku 1990, kdy byly rušeny jeslové třídy a tak se celé zařízení stalo čtyřtřídní MŠ.

V roce 1995 pracovnice školy zareagovaly na výzvu v Učitelských novinách a přihlásily se do konkurzu vypsaného společností OPEN SOCIETY FUND sponzorovanou americkým milionářem Sörosem . Škola byla tehdy vybrána a začala pracovat, jako jedna ze šesti škol v republice, podle alternativního výchovného programu „Začít spolu“. Všechny pedagogické pracovnice věnovaly tomu, aby tento program dobře poznaly, hodně svého volného času. Absolvovaly všechny minimálně dvě letní týdenní školy a mnoho víkendových seminářů a dalších školících akcí.Nikomu nebylo líto svého volného času, protože  nabízený výchovný program se nám  natolik líbil, že jsme podle něj chtěly s dětmi pracovat.

Co je tedy program „Začít spolu“? Je to osobnostně orientovaný výchovný  program zaměřený na individualitu jednotlivce, na rozvíjení individuálních schopností dětí a hlavní důraz klade na spolupráci  s rodinou, protože rodiče jsou ti hlavní lidé, kteří rozhodují o svém dítěti jeho výchově a vzdělání.  Proto se snažíme ve škole vytvářet prostředí ve kterém spolupracujeme s rodiči jako s partnery. Škola není instituce nadřazená rodině, ale partner. Rodiče mají právo říci co pro své dítě chtějí, jak by si představovali co by mělo dosáhnout a jakým způsobem. Mohou kdykoliv se svým dítětem ve škole být. Naopak je to velmi vítáno. Mají-li rodiče zájem, zpracováváme s nimi individuální výchovný plán pro jejich dítě.Garantem správného obsahu je ale odborně vzdělaná učitelka, která musí umět taktně usměrnit některé přehnané požadavky rodičů, nebo naopak povzbudit ty, kteří svému dítěti příliš nevěří.

Samotná práce s dětmi ve třídách se trochu liší od práce v běžné mateřské škole. S dětmi pracujeme v malých skupinách v tzv. Centrech aktivity a děti si samy vybírají co chtějí dělat z toho co jim učitelka nabídne. Učí se tak větší samostatnosti a zodpovědnosti za své rozhodnutí.  Veškeré činnosti probíhají v klidu a pohodě, bez stresů, zákazů  a příkazů.  Děti si velice brzy osvojí tento způsob práce, jsou vstřícné a spokojené. S učitelkami se stávají kamarády.Pokud chtějí, tak učitelkám tykají a oslovují je křestními jmény.Než odchází do školy, samy spontálně, vlivem dobrého výchovného vedení pochopí, že cizím dospělým musí vykat.

Bohužel jsme zrušením povinné vojenské služby přišli o civilkáře u starších dětí, a proto i tady pomáhají podle potřeby asistentky od mladších dětí.

Jistě Vás zajímá, kdo tyto zvýšené finanční nároky hradí. V prvních letech to byl pan Soros ze své nadace. Jeho filozofie je taková, že projekt, který pomáhá rozjet, financuje prvních pět let. Za tu dobu se buď osvědčí a najdou se vlastní finanční zdroje a nebo zanikne. U nás se osvědčil a došel pochopení i u představitelů města, a proto v  současné době tyto pracovníky platí město a částečně rodiče ve vyšším školném.

Protože jsme byly jednou z prvních škol v tomto programu, brzy jsme si ho osvojili natolik, že jsme se stali Tréninkovým centrem a předáváme své zkušenosti  zájemcům o tento program z téměř celých Čech. Dvě naše pracovnice prodělaly lektorské vzdělávání  a formou cyklu seminářů a letních škol vzdělávají další zájemce.Jezdí k nám ale také celé autobusy školských pracovníků z celé republiky na jednodenní hospitace .Je to pro nás dost náročné, ale baví nás to a těší nás, že můžeme pomáhat rozšiřovat  dobrou věc. Naše práce byla oceněna i tím, že jsme byli vyhodnoceni jako nejlepší mateřská škola s alternativním  výchovným programem v ČR.

Co ještě více o naší škole? Do povědomí veřejnosti už jistě vešlo, že zde už pátý rok funguje BABY KLUB.Setkávají se v něm maminky na mateřské dovolené se svými dětmi a stal se velmi oblíbeným. Přichází i 35 maminek.Jsem ráda, že se maminky naučily organizovat si program v BK  samy a jsou velice aktivní.

Jinak organizujeme pro rodiče a děti mnoho společných akcí nad rámec normální práce v MŠ. Jsou to např. Den tatínků, Bramborový den,posezení u vánočního stromečku, společný  sobotní výlet rodičů, dětí a pracovníků školy, táborák a další.Velkou akcí, která už se stala tradicí , protože letos už bude 9. ročník,je výstava výtvarných prací dětí ve věku od  3 do 18 let z celé republiky.Každý rok má jiné téma, letos je to „Vesele a s písničkou“.

Bohužel nemohu popisovat úplně vše co se v naší škole děje, protože by na to nestačil celý časopis.Chcete-li o nás vědět více, přijďte se k nám podívat.Naše škola je otevřená veřejnosti a všem kdo mají rádi děti.Jen nás mrzí, že program ZaS, který už v republice funguje i na mnoha základních školách, nemá návaznost ve Slaném. Nepodařilo se nám totiž přesvědčit ani jednoho z p.ředitelů aby to na svých školách zkusili alespoň v jedné třídě. I tak si myslíme, že děláme dobrou věc a jsme rádi, že máme spokojené děti a spokojené rodiče.

                Marie Liscová, ředitelka MŠ ve Vítězné