Hlavní principy programu "Začít spolu"

>>PRESENTACE<<

Individuální přístup k dítěti

Integrované učení - práce v centrech aktivity

Center aktivity je celkem deset:

Děti mají přímo ve ąkolce malý koncertní a divadelní sálek a tělocvičnu.

Úzká spolupráce s rodiči

Ve školce je zřízena místnost pro rodiče, kde se učitel nebo asistent setkává s rodiči, rodiče mohou kdykoliv přijít do třídy pobýt s dětmi, podílet se na rozhodování o činnostech.

Program vzdělávání a spolupráce pro předškolní děti a jejich rodiče
"Začít spolu"

Hodnoty, které program ctí:

Cíle programu pro děti a dospělé

Prostředky:

© Tomáš Sladký, tel.: 608 160 318